HANSSON & KNUDSEN A/S
var blandt de 1% største leverandører til den offentlige sektor i 2020. Med en samlet fakturasum til det
offentlige på 56.315.819 kr. har de placeret sig i den absolutte elite af leverandører; en præstation, der
påkalder sig al ære og respekt.

Danmark Statistik estimerer, at der i 2020 var omkring 300.000 aktive virksomheder.
Den øverste procent udgøres således af i alt 3000 virksomheder. Fakturasummen, som angives ovenfor, er opgjort som summen af bogførte fakturaer hos i alt 279 offentlige myndigheder på tværs af alle sektorer
(kommuner, regioner, stat, forsyningssektor og selvejende institutioner). Der er således et mindre antal
myndigheder, der ikke indgår i opgørelsen.